aangifte van overlijden

Wat moet er verder nog geregeld worden?

Met de overlijdensverklaring, die u ontvangen heeft van de arts, doen wij voor u aangifte bij de gemeente waarin het overlijden plaatsvond. Het uittreksel uit de overlijdensakte ontvangt u van ons, met een aantal kopieën.

Tijdens het een volgend gesprek ontvangt u van ons een nazorgmap. Hierin vindt u documenten, zoals:
– uittreksel uit overlijdensakte
– gemaakte afspraken (draaiboek)
– transparante kostenbegroting
– opdrachtformulieren
– documenten t.b.v. uitkeringen uitvaartverzekeringen
– achtergrondinformatie

Deze map nemen wij volledig met u door. De map is overzichtelijk en is bedoeld als leidraad voor de dagen direct ná het overlijden, maar ook voor ná het afscheid.

Wij adviseren u om in de dagen ná het overlijden en vóór het afscheid vooral bezig te zijn met “afscheid nemen” en vorm te geven aan het afscheid zelf. Veel zakelijke handelingen kunnen prima een week later plaatsvinden.