Uitvaartbegeleiding Warder

Kerk Warder

Warder is vermoedelijk ontstaan in de 11e of 12e eeuw tijdens de ontginning van het uitgestrekte laagveen gebied ten zuiden van West-Friesland. In 1848 kwam er een nieuw kerkgebouw en in 1885 een raadhuis annex schoolgebouw. In 1911 werd er een coöperatieve zuivelfabriek gebouwd. Deze beëindigde har activiteiten in 1967.