Uitvaartbegeleiding Middelie

Kerkje van Middelie

Middelie is een verbastering van Midden-|Ye, het is genoemd naar het veenriviertje de Ye (IJe), dat in de Middeleeuwen vanaf Oosthuizen zuidwaarts stroomde richting Flevomeer en later Zuiderzee, totdat het door een dam in de Ye, de IJedam (Edam) werd afgedamd. Het dorp grenst in het Noorden aan Oosthuizen, in het Oosten aan Warder en in het Westen aan Kwadijk en Hobrede.