het eerste gesprek

Het eerste gesprek is op de allereerste plaats een kennismaking met ons. In dit gesprek komen de volgende onderwerpen ter sprake.

– Waar opbaren: thuis of in een afscheidscentrum?
– cremeren of een begraven?
– Zijn er specifieke wensen voor de laatste verzorging?
– Hoeveel circulaires wilt u versturen / hoeveel belangstellenden verwacht u?


– Heeft u zelf een stukje tekst (gedicht, uitspraak) of foto voor op de rouwkaart?
– Wat is uw budget? Zijn er verzekeringen?
– Hoe wilt u uw dierbare herinneren?

Hoe kunt u zich voorbereiden op het eerste gesprek?

Een aantal zaken kunt u alvast klaarleggen, zoals:
– legitimatiebewijs overledene
– legitimatiebewijs opdrachtgever
– polissen uitvaartverzekeringen (indien aanwezig)
– kleding voor uw dierbare