Uitvaartbegeleiding Bovenkarspel

De Overhaal bij Broekerhaven

Bovenkarspel wordt reeds in 1193 al genoemd. Een ontginging van de moerassen rondom Bovenkarspel begon in de 15e eeuw. Toen vormde Bovenkarspel al een stede met het naburige Grootebroec. Het had de stadsrechten gekregen in 1364. In 1415 kreeg men toestemming voor een haven in het achterland van de stad, ten zuiden van Bovenkarspel bij de Zuiderzee. Dit werd zowel een binnen- als buitenhaven. Bij de haven groeide ook een woonkern en deze kreeg de naam Broekerhaven. Aan de Broekerhavenweg staat korenmolen Ceres uit 1849. Bovenkarspel is internationaal bekend door de tot en met 1999 gehouden bloemenshow de Westfriese Flora.