Uitvaartbegeleiding Berkhout

De plaatsnaam komt in 1837 voor als Berchout en in 1745 als Berckhout. De naam zou verwijzen naar de berken in het destijds nabijgelegen bos. Tussen 1408 en 1795 viel het samen met een groot deel van de gemeente onder Hoorn. Van oorsprong bestaat het uit meerdere stukken met in het midden het eigenlijke dorp. De gemeente was de opvolger van stede Berkhout en had in 1795 daarom ook bepaalde stedelijke rechten verkregen en mocht daarom ook de benaming stede gebruiken. Midden in het dorp staat de voormalige Nederlands Hervormde kerk. Het beheer van het gebouw valt nu onder een stichting met de naam Cultureel Centrum Berkhouterkerk.