toespraak

Het houden van een persoonlijke toespraak op een afscheid kan u helpen bij de verwerking van het verlies en bijdragen aan een waardevol afscheid… Het goed onder woorden brengen van uw emoties is echter niet altijd gemakkelijk.

Wij helpen u graag op weg met de voorbereiding én het schrijven van een afscheidstoespraak met deze “tien stappen”.

Stap 1: Praat met familie en vrienden

Praat met de familie en vrienden van de overleden dierbare. Luister naar hun verhalen en emoties en maak aantekeningen van deze gesprekken. Het nalezen en uitwerken van deze aantekeningen kunnen helpen bij het schrijven van uw toespraak.

Stap 2: Haal herinneringen op

Haal met uw naaste familie herinneringen op en noteer alle verhalen en anekdotes die u denkt te kunnen gebruiken in de toespraak.

Stap 3: Stel vragen

Stel uzelf, familie en vrienden de volgende vragen over de overleden dierbare en maak ook nu weer aantekeningen van de antwoorden.
– Wat heeft de overledene voor u betekend?
– Wat heeft hij/zij voor anderen betekend?
– Wat is uw meest dierbare herinnering?
– Waarin onderscheidde de overleden dierbare zich?
– Wat waren zijn/haar verdiensten?
– Wat waren zijn/haar passies, hobby’s of talenten?
– Wat waren de hoogte- en dieptepunten?
– Welke beproevingen heeft hij/zij doorstaan?
– Waarin werd hij/zij teleurgesteld?
– Welke idealen of wensen had de overleden dierbare?
– Heeft de overleden dierbare die idealen kunnen realiseren?
– Hoe was de laatste levensfase?
– Hoe eindigde zijn/haar leven?
– Wat zult u vooral missen?

Stap 4: Zoek een rustig plekje

Trek u terug op een plek waar u niet gestoord kunt worden en probeer stil te staan bij uw eigen gevoelens én schrijf de emoties op.

Uw eigen gevoelens maken de toespraak héél persoonlijk…

Stap 5: Wat wilt u beslist vertellen?

Stel uzelf de vraag wat u beslist wilt vertellen in uw toespraak en probeer dat zo kort mogelijk te formuleren in een kernboodschap.

Neem alle aantekeningen door en zoek naar verhalen, anekdotes en herinneringen die deze kernboodschap ondersteunen en verduidelijken.

Stap 6: Maak een goede indeling

Breng structuur aan in uw verhaal met de volgende indeling:

Begin:
Hebben de laatste dagen van de overleden dierbare veel indruk op u gemaakt óf heeft u veel met elkaar kunnen praten? U kunt beginnen met een beschrijving van de laatste dagen.

Is de overleden dierbare jong of onverwacht komen te overlijden? U kunt iets vertellen over de emoties die u daarbij voelt.

Is de overleden dierbare op hoge leeftijd komen te overlijden óf leed hij/zij aan dementie? U kunt eerst in herinnering roepen hoe iemand vroeger was.

Kom in ieder geval zo snel mogelijk met de kernboodschap van de toespraak.

Midden:
Werk inleidende woorden uit aan de hand van voorbeelden en verduidelijk uw kernboodschap aan de hand van verhalen en anekdotes. Belicht bepaalde kenmerkende eigenschappen en eigenaardigheden én benoem zijn/haar bijzondere verdiensten.

Einde:
Kom terug op de inleiding van uw toespraak en haal de kernboodschap nog eens aan. Spreek een wens uit óf geef een vooruitblik: hoe zal het zijn om zonder de overledene verder te moeten leven? Benoem wat u het meest zult missen.
En…. vergeet de aanwezigen niet te bedanken voor hun komst.

Stap 7: Begin met schrijven

U kunt nu beginnen met het schrijven van uw toespraak. Dit wordt de eerste grove versie… Hoe moeilijk het ook is, u kunt het beste gewoon beginnen!

Stap 8: Maak hiervan een spreektekst

– Vermijd schrijftaal in uw toespraak: gebruik geen formele woorden, passieve werkwoorden en bijzinnen;
– Knip lange zinnen in stukken;
– Gebruik warme taal: vermijd moeilijke termen;
– Show, don’t tell: het is beter om iets beeldend te maken aan de hand van voorbeelden, dan alleen maar te vertellen;
– Vertel beeldend: zorg dat de toehoorders uw verhaal voor zich zien;
– Maak bruggetjes: probeer verschillende onderwerpen met elkaar te verbinden;
– Herhalen mag: telkens andere woorden gebruiken voor hetzelfde kan voor verwarring zorgen;
– Houd het kort: een toespraak van vijf minuten bevat ongeveer vijfhonderd woorden;
– Maak tekstblokken: verdeel de tekst in blokken van zestig tot tachtig woorden;
– Durf te schrappen: schrap bepaalde zinnen als dat beter is voor de totale toespraak.

Oefen hardop…! Niet voor de spiegel, maar juist voor de naaste familie en vrienden… Dit helpt u om de ergste emotie en spanning alvast een beetje kwijt te raken…

Stap 9: Tips voor de toespraak tijdens het afscheid

– Nummer de pagina’s van uw uitvaartspeech;
– Gebruik een groot en duidelijk lettertype /- korps;
– Las korte pauzes in;
– Verken de zaal vóórdat er mensen zijn;
– Probeer, indien mogelijk, vooraf de geluidsinstallatie uit;
– Houd een glas water bij de hand;
– Straal zelfvertrouwen uit;
– Spreek duidelijk in de microfoon én praat langzamer dan normaal;
– Richt u tot de aanwezigen;
– Sla niemand over als u mensen wilt bedanken.

Stap 10: Geef de uitvaartbegeleider uw toespraak

Geef een exemplaar van uw toespraak aan ons óf een aanwezige vriend. Wanneer u toch door emoties overmand raakt, kunnen wij of zij het op ieder moment van u overnemen.

Uiteraard kunnen wij, wanneer u dat wenst, uw toespraak in zijn geheel namens u voorlezen.