In onze serie Religies en rituelen vandaag deel 5: Protestanten

Protestanten

Begrafenis of crematie

De hervormde en de gereformeerde kerk kende vroeger geen officiële afwijzing, maar de dominees preekten tot het begin van de Jaren zestig, begraving als enige vorm van lijkbezorging die overeenstemde met de kerkelijke moraal. Tegenwoordig worden de meeste overledenen met een protestantse geloofsoveruiging gecremeerd.

Ter nagedachtenis van

In de protestants christelijke uitvaartdienst is niet zozeer sprake van rituelen, maar staat het noemen van de naam van de overledenen centraal. De naam waarmee de overledene werd gedoopt wordt afgestaan aan God die hem bewaart.

De Uitvaartdienst

In de uitvaartdienst gaat de predicatie in op de hoogte- en dieptepunten uit het leven van de overledene. Door gebruik te maken van Bijbelteksten wordt aangegeven dat het menselijk leven eindig is, maar dat Christus’ werk, ondanks het lijden voortgaat.

De zondag na de Uitvaart

Op de zondag na de Uitvaart wordt in protestantse kringen de rouw de kerk ingebracht. Dat wil zeggen dat de naam van de overledene wordt genoemd en dat er nog iets verteld wordt over zijn of haar leven.

Rouwbegeleiding

In de protestantse gemeenten is er de laatste Jaren wel een verschuiving zichtbaar en vragen nabestaanden vaker om een rouwdienst met een persoonlijk karakter. De predikant praat met mensen die komen te overlijden over wat hun dwarszit of waar ze bang voor zijn. Ook wordt er dan met de stervende gebeden om hem of haar rust te geven.

Een persoonlijke invulling van de dienst

In de protestantse kerk ontbreken dwingende voorschriften voor de Uitvaart en is er in principe meer ruimte voor nabestaanden. Daartoe is in 1987 de handleiding Liturgie in de dagen van rouw verschenen.

Rouwverwerking

Door het ontbreken van rituelen in religieuze zin wordt de protestants christelijke uitvaart soms als erg rationeel gezien.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *