In onze serie religies en rituelen vandaag deel 3 Katholieken

Katholieken

Het is nog niet zolang geleden dat katholieken na hun overlijden begraven werden. Tot 1963 gold een pauselijk decreet uit 1886 dat crematie verbood. Paus Paulus de VI keurde op 5 juli 1963 een versoepeling van het rooms katholieke standpunt inzake crematie goed.

Op 2 november worden jaarlijks de overledenen herdacht. De namen van de overleden parochianen worden dan genoemd. Ook is er een kaarsen ritueel en als afsluiting de gang naar het kerkhof.

Sacramenten

Sacramenten spelen een belangrijke rol in de katholieke kerk. Het zijn rituele tekenen, waarin de gelovigen de nabijheid van God ervaren.

Hemel, hel en vagevuur

Katholieken geloven dat de ziel van de overledene na de dood voortbestaan in het hiernamaals. Of het hemel, hel of vagevuur wordt is afhankelijk van hoe de overledene heeft geleefd. Daarom bidden de nabestaanden voor zijn of haar zielenrust.

Begrafenis of crematie

De priester, pastor of lekenvoorganger speelt een belangrijke rol bij de voorbereiding van de uitvaart. Meestal is voorafgaand aan een begrafenis of crematie een eucharistieviering, woord- en gebedsdienst in de parochiekerk. De laatste plechtigheden in het crematorium worden vaak overgelaten aan de uitvaartbegeleider.

De avondwake

Vaak wordt er de dag voorafgaand aan de uitvaart een avondwake gehouden. Daarbij wordt de levensloop van de overledene gememoreerd. Echter per parochie is dit sterk verschillend. In de ene parochie is er meestal bij een overlijden een avondwake, en bij weer een andere parochie komt dit minder vaak voor. In vroegere jaren voor de avondwake zijn intrede deed, werd er iedere avond rondom de baar met de overledene de rozenkrans gebeden.

De uitvaartceremonie

De direct nabestaanden van de overledene nemen thuis of in een aula of uitvaartcentrum afscheid van hun dierbare en begeleiden deze dan naar de kerk voor de afscheidsdienst. Deze wordt beƫindigd met de absoute, waarbij de voorganger de kist besprenkelt met wijwater en bewierookt onder het uitspreken van gebeden.

Bij het graf

Bij het graf staat de voorganger aan het voeteneinde en zijn of haar assistent met een kruis aan het hoofdeinde. In stilte wordt het graf bewierookt en gezegend. Vaak wordt dit afgesloten met het bidden van het Onze Vader en met de woorden: Uit stof bent gij geboren en tot stof zult gij wederkeren.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *