U en uw uitvaartverzekering

Uitvaartverzekeringen zijn in 2 groepen te verdelen.

Veelal worden deze verzekeringen afgesloten bij één van de grote 3 grote uitvaartverzekeraars in Nederland.

  1. Uitvaartverzekering in geld. Hierbij sluit u een verzekering af in geld. Dit is veelal gebaseerd op een begroting van de te verwachten uitvaartkosten. Er zijn geld verzekeringen die een vooraf vastgesteld bedrag uit keren, maar er zijn ook geld verzekeringen die worden geïndexeerd. Kortom geen financiële zorgen bij een overlijden.
  2. Een pakket verzekering. Bij dit soort verzekering zijn de basis voorzieningen verzekerd. Hierbij valt te denken aan de algehele begeleiding, het staatsievervoer, de rouwcirculaires, de basiskist, de opbaring. Veelal wordt er ook gedacht dat bijvoorbeeld de kosten van het crematorium, de advertentie en bloemen hier ook onder vallen, maar dit is niet zo. Er wordt dan vaak ook nog een extra bedrag in de polis opgenomen waaruit dit zou kunnen worden betaald, maar vergis u niet dit is vaak niet toereikend.

Vaak wordt er ook gedacht dat als een (pakket)verzekering wordt afgesloten bij één van de grote 3 je verplicht bent om deze in te schakelen bij een overlijden. In principe ja, want je hebt ooit voor deze club gekozen en nee want iedereen is vrij in de keuze van een uitvaartverzorger. Wel kan dit invloed hebben op de uitkering, maar er staat altijd een geldwaarde tegenover een pakket verzekering. Informeer hierna bij de uitvaartverzorger van uw keuze.

Het komt ook voor dat als iemand komt te overlijden er door omstandigheden op dat moment de vraag komt hoe moet ik dit betalen. Voor ieder budget kan er gekeken worden naar de mogelijkheden om de overledene toch een waardig afscheid te kunnen geven. Kijk dan niet naar wij kunnen een uitvaart verzorgen vanaf, maar bespreek dit (vooraf) met de door u gekozen uitvaartverzorger. Deze kan uw wensen vertalen in een begroting waarin de wensen worden nageleefd. Dit is geheel vrijblijvend. Staat u voor deze lastige keuze, schroom dan niet en neem contact met ons op, telefonisch, of via het contactformulier op onze website.

En als laatste nog dit.

Op de polis van een uitvaartverzekeringen staat altijd een begunstigde. De eerste begunstigde is vaak de echtgenoot, echtgenote of partner. Daarna de kinderen van de overledene. De kinderen zijn dus begunstigde als de laatste van de ouders is overleden. Maar let op er kan in dit geval gevraagd worden, hoeveel kinderen zijn er. Vaak is één van de kinderen dan de opdrachtgever voor de uitvaart. En in geval van een geldverzekering wordt er dan gevraagd of alle kinderen het ermee eens zijn dat de opdrachtgever ook de begunstigde is die de uitkering gaat ontvangen. En dan moet soms de notaris ingeschakeld worden voor het verkrijgen van een verklaring van erfrecht.

Om dit te voorkomen of voor te zijn is het raadzaam om als de eerste van de ouders komt te overlijden, de polis aan te passen en één van de kinderen met naam op te nemen als de eerst nieuwe begunstigde.

Als u wilt stoppen met premie te betalen voor u uitvaartverzekering, door wat voor omstandigheden dan ook, wordt er gezegd ik ga de verzekering opzeggen. Doe dit niet. Er is namelijk de mogelijkheid om de verzekering premievrij te maken. Er wordt dan een bedrag vastgelegd welke bij overlijden wordt uitgekeerd.

Heeft u naar aanleiding van dit artikel nog vragen, bel gerust.